header img

MỘT SỐ SẢN PHẨM NỔI BẬT TẠI HỘI CHỢ XUÂN GIẢNG VÕ 2020

Một số sản phẩm đặc sản vùng miền tiêu biểu tại Hội Chợ Xuân Giảng Võ 2020 như sau